Sürdürülebilirlik Neden Önemlidir?

Sürdürülebilirlik Neden Önemlidir?

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirliğin en yaygın tanımı, Birleşmiş Milletler'in 1987 Brundtland Komisyonu raporundan gelmektedir. Kavramı "bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden karşılamak" olarak tanımlıyor.
Mümkün olan en geniş anlamda, sürdürülebilirlik, bir şeyin zaman içinde kendisini sürdürme veya "devam ettirme" yeteneğini ifade eder.
İş ve politika bağlamlarında, sürdürülebilirliğin sınırları fiziksel ve doğal kaynaklar, çevresel bozulma ve sosyal kaynaklar tarafından belirlenir. Buna göre, sürdürülebilir politikalar, herhangi bir politika veya iş uygulamasının insanlar, ekonomi ve ekoloji üzerindeki gelecekteki etkisine biraz vurgu yapar. Konsept genellikle, gezegenin işleyişinde büyük değişiklikler olmadan, onarılamaz bir bozulmaya uğrayacağı inancına karşılık gelir.

Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma

Geniş bir şemsiye terim olarak bunların ötesine geçse de sürdürülebilirlik hem iklim hem de "sürdürülebilir kalkınma" ile bağlantılıdır.
Daha geniş bir terim olan "sürdürülebilirlik", daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmenin uzun vadeli hedefini ifade eder ve "sürdürülebilir kalkınma" genellikle bu hedefe ulaşmanın belirli süreçleri ve yöntemlerini ifade eder.
Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin aynı şeyi yapma yeteneğini dengelerken ekonomik refahı ve yaşam kalitesini iyileştirme sürecini ifade eder. Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, sürdürülebilir kalkınma için uluslararası standart olarak kabul edilmektedir.
İklim bu hedeflerin bir yönünü temsil etse de tek yönü bu değildir. Örneğin 2021 hedefleri arasında eşitsizlik, çevresel bozulma ve yoksulluğu içeren bir listeyle mücadele etmeyi amaçlayanlar var.

Yeni İklim Ekonomisi

Bazı gelişmelere göre, yatırımcılar arasında gözlemlenen büyük değişim, küresel ekonomi düzeyinde sürdürülebilir uygulamaların daha geniş bir şekilde benimsenmesinin bir parçası olabilir.
COVID-19 krizi, 2020 için emisyonlarda eşi görülmemiş bir düşüşe yol açtı. Ancak iklim bilimciler, küresel olarak yeşil altyapıya ve fosil yakıtlardan uzaklaşmaya geçiş olmadan, azalmanın geçici olacağı ve eğer varsa, uzun vadeli iklim değişikliği üzerine yalnızca marjinal bir etkiye sahip olacağı konusunda uyardılar. Yeşil bir küresel ekonomiye geçiş olmadan, düşüşün kısa ömürlü olan 2008 mali krizi sırasında emisyonlardaki düşüş modelini izleyeceği konusunda uyardılar.

Kurumsal Sürdürülebilirlik

İş dünyasında sürdürülebilirlik çevreciliğe indirgenemez. Harvard Business School, sürdürülebilir iş uygulamalarını iki kategoride listeler: bir işletmenin çevre üzerindeki etkisi ve bir işletmenin toplum üzerindeki etkisi, sürdürülebilir uygulamanın hedefi bu alanlardan en az biri üzerinde olumlu bir etki yaratmaktır.
"Kurumsal sürdürülebilirlik", kısa vadeli kârlara odaklanmanın neden olduğu uzun vadeli zarar konusunda kamuoyunun hoşnutsuzluğuna yanıt olarak kurumsal etiğin bir bileşeni olarak ortaya çıktı.
Bu sorumluluk görüşü, kapsayıcı ve çevresel açıdan sağlam hedefler peşinde koşma hedefiyle, işletmeleri uzun vadeli faydaları anında getirilerle dengelemeye teşvik eder. Bu, çok çeşitli olası uygulamaları kapsar. Emisyonları azaltmak, enerji kullanımını azaltmak, ürünleri adil ticaret kuruluşlarından tedarik etmek ve bunların fiziksel atıklarının uygun şekilde ve mümkün olduğunca küçük bir karbon ayak izi ile bertaraf edilmesini sağlamak, sürdürülebilirliğe yönelik hareketler olarak nitelendirilebilir.
Şirketler ayrıca, belirli bir yıla kadar sıfır atık paketleme taahhüdü veya genel emisyonları belirli bir oranda azaltmak gibi sürdürülebilirlik hedefleri yayınladılar.

Sürdürülebilirlik Hedefleri Nelerdir?

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH), Birleşmiş Milletler tarafından "herkes için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek elde etme planı" olarak adlandırılan bir hedefler topluluğudur. Yoksulluğu ve açlığı sona erdirmek, kapsayıcı ve adil eğitim fırsatlarını ilerletmek ve yenilenebilir enerjiye erişimi teşvik etmek gibi hedeflere ulaşmaya çalışıyorlar.

Sürdürülebilirlik Neden Önemlidir?

Sürdürülebilirliğin özünde, insanların kısa vadeli kârlar için çevreyi bozmamaları gerektiği fikri vardır. Hayatın var olması için gereklidir. İklim değişikliği, rahatsız edici ısı dalgalarından pahalı ve ölümcül hava olaylarına kadar modern yaşam üzerindeki etkilerinin artan müdahalesiyle birlikte, büyük ilgi gördü. Bu kavram aynı zamanda, insan sistemlerinin, gezegendeki toplam insan sefaletini azaltmayı ve sürdürmeyi umuyorlarsa adil olması gerektiğini de kabul ediyor.
Küresel ısınmayla mücadele, aslında sürdürülebilirlik kavramının önemine çok iyi bir örnektir. Bugün küresel ısınmayla mücadele etmemizin en önemli sebebi yarınımız daha sağlıklı ve refah olmasıdır. Başka bir deyişle, küresel ısınmayla mücadelenin amacı yeryüzünün ileride yaşayacağı sıkıntılara karşı şimdiden önlem almak ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir Dünya bırakmaktır.

Enge Energy’nin ürettiği sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratacak verimli ve tasarruflu Güneş enerjisi destekli ürünlerini, ÜRÜNLER sayfasından inceleyebilirsiniz.

Ürünler sayfamızı buradan da zİyaret edebİlirsİnİz.

Kaynak:
Sustainability