Güneş Enerjisinin Faydaları Nelerdir?

Güneş Enerjisinin Faydaları Nelerdir?

Güneş enerjisinin, fosil yakıt tüketmediği, su veya rüzgâr gibi diğer kaynaklara ihtiyaç duymadığı için CO2 emisyonu veya diğer zararlı gazları üretmeyen sınırsız bir yenilenebilir enerji kaynağı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu, onu çevresel açıdan enerji üretimi için en ilginç sistemlerden biri yapan yönlerden biridir. Güneş enerjisinin bu kadar avantajlı olmasının birçok farklı nedenleri vardır.
Bu yazıda, yenilenebilir enerjinin etkisini daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için 14 maddede güneş enerjisinin farklı çevresel faydalarına bakacağız.

1. Sıfır Enerji Üretim Maliyetleri
Başta da belirttiğimiz gibi, güneş enerjisinin oluşması için dışarıdan herhangi bir beslemeye gerek yoktur, bu nedenle bakım ve enerji üretim maliyetleri neredeyse sıfırdır. Güneş enerjisi kullanımıyla ilgili tek maliyet, bileşenlerin üretimi ve montajıdır. Bu, büyük ilk yatırıma rağmen, kullanımıyla ilgili hiçbir ek maliyetin olmadığı ve böylece kurulumun hızla geri kazanıldığı anlamına gelir.

2. Taşıma Sırasında Daha Az Enerji Kaybı
Enerjinin taşınması ve dağıtımı sırasındaki kayıplar (yaklaşık %3-5'i) üretim ve tedarik noktaları arasındaki mesafe arttıkça artar. Bu kayıplar çok büyük olmamasına rağmen, yoğun nüfuslu alanlarda kurulumun performansını etkiler. Öte yandan, çatılara Fotovaltaik panellerin bireysel kurulumuyla, mesafeler büyük ölçüde azaltılarak elektrik sisteminin verimliliği artırılır.

3. Çok Yönlü Kurulum
Kolay ve basit özel kullanım ile hem dikey hem de yatay boşluklar yararlanarak, neredeyse her yere monte edilebilir. Bu özellik, sistemin modülerliği ve esnekliği ile birlikte, herhangi bir zamanda ihtiyaçlara bağlı olarak kurulumun genişletilebilmesi avantajı ile küçük ölçekli güneş enerjisi projelerinin kurulumunu kolaylaştırır. Ancak en ilginç avantaj, elektrik dağıtım hatlarının kurulum maliyetinin çok yüksek veya mümkün olmadığı uzak yerlerde elektrik sağlama olasılığıdır.

4. Enerji Üretimi Maksimum Talep Zamanlarına Denk Geliyor
Enerji talebinin en yüksek olduğu dönemler 11:00-16:00 ve daha az oranda 20:00-23:00 saatleri arasında yoğunlaşmaktadır.. Enerji santralleri tarafından sürekli enerji üretimine dayalı sistemlerde, talebin yoğun olduğu zamanlarda enerji fiyatı keskin bir şekilde artar. Güneş enerjisi ile ise enerji üretimi talebin en yüksek olduğu günün periyodunda maksimuma ulaşmaktadır. Aslında, büyük ölçekli güneş enerjisi üretimi olan elektrik piyasalarında, yoğun saatlerde ek enerji arzı, gün ortası zaman dilimlerinde elektrik fiyatlarını gece saatlerine benzer seviyelere indirebilir.

5. Çevre Üzerindeki Etki
Güneş enerjisi, diğer enerji kaynaklarına göre çevreye en az olumsuz etkiye sahip olan enerjidir. Sera gazı üretmez ve suyu kirletmez. Güneş enerjisi üretimi, kentsel alanlardaki kurulumlar için dikkate alınması gereken önemli bir husus olan gürültü kirliliği oluşturmaz. Ayrıca bakım gerektirmediği ve kullanım ömrü diğer enerji üretim sistemlerine göre çok daha uzun olduğu için atık oluşturmaz. Aslında güneş panelleri, aşırı hava koşullarında çevrenin etkisine dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

6. Güç Şebekesinin Geliştirilmiş Güvenliği
Bu, elektrik kesintileri ve voltaj düşüşleri gibi yaygın sorunlarda elektrik şebekesinin verimliliği üzerinde doğrudan etkisi olan önemli bir dolaylı faydadır. Binlerce, hatta milyonlarca bireysel enerji üretim merkezinden güneş enerjisi sunma olasılığı, trafo merkezlerindeki aşırı yüklere veya yangınlara karşı elektrik şebekesindeki güvenliği artırır.

7. Ekonomik Tasarruf
Kendi elektriğinizi üretmek, şebeke tedarikçisinden daha az elektrik kullanacağınız anlamına gelir. Bu hemen enerji faturanızda tasarrufa dönüşecektir. Ne kadar çok enerji üretirseniz, tedarikçiden o kadar az enerjiye ihtiyacınız olacak ve bu da enerji özgüveninizi artıracaktır. Ayrıca ürettiğiniz kullanılmayan elektriği tekrar şebekeye satarak para kazanabilirsiniz.

Güneşten temiz enerji üretimi, piyasa dalgalanmalarına veya spekülasyonların yarattığı etkilere maruz kalmayan tükenmez bir enerji kaynağı olduğu için maliyetleri önemli ölçüde azaltır. Daha önce de belirtildiği gibi, yatırımın hızlı amortismanı ile dengelenen önemli bir başlangıç yatırımı gerektirir. En önemlisi, herhangi bir ek bakım veya kullanım maliyeti gerektirmeyen, geniş ve sürekli bir enerji kaynağıdır.

Bununla birlikte, en son teknolojik gelişmeler, daha verimli ve uygun fiyatlı güneş pillerine dönüşecek olan panelleri üretmek için gereken bileşenlerin fiyatlarında önemli bir düşüşe işaret etmektedir.

8. Ekonomik Etki
Sistemin maliyetlerinin çoğu, yerel istihdam yaratmayı teşvik eden güneş panellerinin kurulumundan kaynaklanmaktadır. Bu sistemlerin yaygın kullanımı bu nedenle iş yaratmayı teşvik eder ve bölgedeki ekonomi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

9. Hava Kirliliğini Azaltır
Fosil yakıtlar çok fazla kirletici oluşturur. Coğrafyası dağlardan, vadilerden ya da ovalardan oluşan herhangi bir yere gittiyseniz, kirli havanın nasıl olduğunu gördünüz. Kirleticiler havada sıkışıp kaldığında, her şey daha da kötü görünür. Güneş panelleri hava kirliliğinden kurtulmaya yardımcı olur. Kişisel güneş panelleri bile hava kirliliğine katkıda bulunmayacak temiz enerji oluşturmak için faydalıdır.

10. Su Kullanımını Azaltır
Enerji kaynağınız kendi kendine güç sağlamak için fosil yakıt kullanmıyorsa, muhtemelen kaynağı olarak bir çeşit su kullanır. Hidroelektrik ve nükleer enerji, elektrik üretmek için çok fazla su kullanır. Su akışını ve elektrik üretimini kontrol etmek için genellikle bir baraj inşa edilmesi gerekecektir. Barajlarda, baraj suyunun yerel ekosistem üzerinde önemli bir etkisi olması sorunu var.
Güneş enerjisi kullanımı, bu şekilde su kıtlığı sorununun çözülmesine yardımcı olacaktır.

11. Yenilenemez Enerji Kaynaklarına Bağımlılığı Azaltır
Bazı insanların yeşil yaşamak ve enerjiden bağımsız olmak istedikleri için güneş enerjisinden nasıl keyif aldıklarından daha önce bahsetmiştik. Ancak güneş, fosil yakıtlar gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarına olan bağımlılığımızı azaltmaya da yardımcı olabilir. Bu da pek çok nedenden dolayı harikadır.
Her şeyden önce, bu yenilenemeyen enerji kaynakları, hava kalitemizi olumsuz etkileyen birçok kirletici yaratır. İkincisi, yenilenemeyen kaynaklar eninde sonunda tükeneceklerdir. Yenilenebilir enerjiye geçişi ne kadar erken ve tam olarak yaparsak, hem çevre hem de türümüz için o kadar yüksek olur.

12. Uzun Vadede İnsanlığın Sağlığını İyileştirir
ABD Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Ofisi'nin bir güneş enerjisi sisteminin su kıtlığını azaltmamıza nasıl yardımcı olabileceğine dair bir raporu vardır. Aynı raporda ofis ayrıca daha temiz havanın insanlığın sağlığı üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini tahmin etmektedir. Aslında, 25.000'den fazla hayat kurtarabileceğimizi tahmin edilmektedir. Çünkü daha temiz hava ile daha temiz akciğerler gelir.

13. İklim Değişikliğiyle Mücadeleye Yardımcı Olur
Bilindiği üzere yaşadığımız gezegen üzerinde çok ciddi iklim değişikliği sorunu vardır. Sürekli olarak havaya salınan kirleticiler ve ek CO2, gezegenimize mal oluyor. Çevrenin havayı temizlemesini giderek zorlaştırıyor. Karbon salınımı artmaya devam ettikçe, güneşten gelen ısıyı tutmamız da artacaktır. Değişen bu hava koşulları, farklı iklimler üzerinde etkili olmaya devam edecek, bazılarının ısınmasına, bazılarının soğumasına ve her yerde hava koşullarının daha ani ve değişken olmasına neden olacak.
Bilim adamları ve klimatologlar, deneyler, iklim modelleri ve araştırmaları içeren geniş bir çalışma grubu oluşturdular. Artık bu profesyoneller arasında iklim değişikliği dalgasını durdurmak için yenilenebilir bir enerji projesine ihtiyacımız olduğu konusunda genel bir fikir birliği oluşmuştur.

14.Güneş Enerjisi Her Yerde Uygulanabilir
Güneş ışığı olduğu sürece, güneş enerjisi her yerde kullanılabilir. Bu, özellikle başka herhangi bir elektrik kaynağına erişimi olmayan uzak bölgeler için kullanışlıdır. Dünyada elektriğe erişimi olmayan çok sayıda insan vardır. Bu bölgelerde bağımsız güneş sistemleri kurulabilir ve milyonlarca insanın hayatını iyileştirebilir. Ayrıca, uzay araçlarına ve teknelere güç sağlamak için güneş enerjisi de kullanılmaktadır.

Enge Enerji ile Güneş Enerjisi’nin Çevresel Faydalarından Yararlanın
Güneş enerjisi, iklim değişikliğinin etkilerini önlemeye çalışabileceğimiz yollardan biridir. CO2 emisyonlarımızı azaltarak ve havaya daha az kirletici bırakarak, iklim değişikliğini yavaşlatmak için hepimiz üzerimize düşeni yapabiliriz. Enge Enerji'de güneş enerjisini seviyoruz. Güneş enerjisinin çevresel faydalarının bilincindeyiz. Umarız güneş enerjisinin faydaları hakkında bir iki şey öğrenmenize yardımcı olmuşuzdur.
İster dünyayı daha yeşil, bir yer haline getirmek için üzerinize düşeni yapmak isteyin, ister sadece elektrik faturalarınızdan tasarruf etmek isteyin, Enge Enerji size yardımcı olabilir.
Bir güneş enerjisi sisteminin sizin için doğru seçim olup olmadığını öğrenmek için bugün güneş enerjisi temsilcilerimizden biriyle iletişime geçmek için hemen Bilgi Alma Formu ’nu doldurunuz.