Güneş Destekli Sera Isıtma ve İklimlendirme

Güneş Destekli Sera Isıtma ve İklimlendirme

Sera Isıtma ve iklimlendirme Sistemleri

Sera Isıtma ve iklimlendirme sistemi, bitki sağlığı ve mahsul üretiminde çok önemli bir rol oynamaktadır. Birçok acemi sera üreticisi, yavaş büyümeyi, düşük verimi veya patojenlerle ilgili sorunları yetersiz bir sera iklimlendirme sistemine bağlamaz. Çoğu sera üreticisi, sıcaklık kontrolü için iklimlendirme sistemlerinin önemini anlar, ancak iklimlendirme sistemlerinden elde edilen faydalar çok yönlüdür. İklimlendirme sistemleri sadece çevresel koşulları korumak için hayati öneme sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda bir bitkinin fotosentez gerçekleştirme, temel elementleri alma ve üreme döngülerini (tozlaşma) tamamlama yeteneğini de doğrudan etkiler. Sera havalandırma sistemleri dört zorunlu işleve hizmet eder: sıcaklık kontrolü, nem kontrolü, CO2 /oksijen değişimi ve hava sirkülasyonu.

Sıcaklık kontrolü:

Seralar güneş ışınımını hapsederek ortamdaki sıcaklığı yükseltir (sera etkisi). Bu ısı ortamdan uzaklaştırılmazsa, bitki büyümesi için istenmeyen veya daha kötü koşullara neden olabilir. Havalandırma sistemleri, ister doğal (pasif) ister mekanik (güçlü) olsun, aşırı ısının uzaklaştırılmasının temel işlevine hizmet eder.

Nem kontrolü:

Isı gibi, yüksek nem konsantrasyonları da bir seranın ortamında sıkışıp kalabilir. Bazı bitki çeşitleri yüksek nem koşullarında gelişse de çoğu bitki yüksek nem seviyeleriyle ilişkili patojenler tarafından engellenir. Hemen hemen her küf, mantar ve küf, yüksek nem koşullarında gelişir. Bitkiler, uzaklaştırılmadığı takdirde bir serada birikebilecek ve nem seviyelerini yükseltebilecek nemi yayar. Bir sera içindeki ortamın yoğuşma ve aşırı neme neden olan çiy noktasından etkilenmesi de çok yaygındır.

CO2 / Oksijen Değişimi:

Yetersiz havalandırılan ve kapalı bir alanda insanların oksijeni tükeneceği gibi, bitkiler de yapay olarak desteklemeyen herhangi bir serada yenilenmesi gereken CO2'yi “soluk alır”. Bir seraya çekilen taze hava, bitkilerin en temel işlevlerinden bazılarını yerine getirmeleri için ihtiyaç duydukları iki önemli gazı beraberinde taşır. Bitkiler fotosentez sırasında doğrudan havadan aldıkları CO2'yi kullanırlar. CO2 seviyeleri fotosentez hızını azalttığında ve fotosentez ile ilişkili diğer tüm bitki fonksiyonları buna bağlı olarak azalır. Yeterli seviyede temiz hava girişinin sağlanması, bitki büyümesi için yeterli CO2 seviyelerini garanti eder.
Hepimiz bitkilerin CO2 soluduğunu ve oksijeni dışarı attığını biliyoruz, ancak birçok insan bitkilerin oksijeni gaz halinde emdiğini bilmiyor. Bitkiler kendi oksijenlerini yaratsalar da temiz havada bulunan oksijenin yenilenmesinden faydalanırlar. Köklerin sürekli büyümesi için oksijen gereklidir ve bu nedenle bitkinin besinleri alma yeteneği ile doğrudan bağlantılıdır.

Hava sirkülasyonu:

Bir sera içinde hava sirkülasyonu veya hava hareketi birçok amaca hizmet eder. Uygun hava sirkülasyonu, ortam içinde sıcaklık, nem, CO2 ve oksijende tekdüzelik yaratır. Bitkiler çevresel tutarlılığa daha iyi yanıt verir ve uygun hava sirkülasyonu, sera içindeki her bitkinin aynı atmosferik koşulları almasını sağlar. Hava hareketi aynı zamanda kapalı bir ortamda rüzgârı simüle etme yöntemimizdir. Rüzgâr, bir bitkinin gövdesinin hücre duvarlarını güçlendirir ve bitki büyümesinin mimari bütünlüğünü doğrudan etkiler. Birçok bitki için rüzgâr (veya simülasyonu) daha da bütünleyici bir amaca hizmet eder: tozlaşma. Birçok sebze ve süs bitkisi rüzgâr yoluyla tozlaşır. Bir sera içindeki hava hareketi, bir bitkinin tozlaşıp tozlaşmadığını ve üreme döngüsünü tamamlayıp tamamlamadığını belirleyen faktör olabilir.

Mekanik Havalandırma Sistemleri için Boyutlandırma ve Fan Yerleşimi

Bir sera için mekanik ekipmanın boyutlandırılmasından önce, seranın mevsimlik mi yoksa yıl boyunca mı kullanılacağına karar verilmelidir. Yazdan kışa sıcaklık ve nemde büyük bir fark vardır ve bu bir seranın iç ortamını etkiler. Yıl boyunca bir sera kullanmayı planlıyorsanız, ekipmanınızı daha agresif havalandırma gerektiren daha sıcak yaz ayları için boyutlandırmak en iyisidir. Yıl boyunca daha az yoğun havalandırmaya ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilmesi için termostatik olarak kontrol edilen veya değişken hızlı fanlar içeren ekipman satın aldığınızdan emin olun.

Enge Energy'nin mühendislik çalışmaları sonucunda geliştirilen SolarBox teknolojisi ile ortam ısıtma, temiz hava sirkülasyonu amaçlarıyla kullanılabileceği gibi sera iklimlendirmesi için de çok verimli ve etkin bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

SolarBox enerjide %80' e varan tasarruf sağlanırken aynı zamanda sera gazı etkisi yapan gazların doğaya salınımını azaltılarak ekolojik dengenin de korunmasına yardımcı olunmaktadır.

SolarBox sistemleri sera ısıtma uygulamalarında, yer ve alana göre yaklaşık %60-80 gibi bir maksimum ekinlik seviyesine ulaşmaktadır. En önemli faydası ise, yüksek performansa sahip geniş bir hava akış hızı aralığına erişiliyor olmasıdır. Birçok benzer ürün ve sistemlerde hava akışlarında performans kaybı yaşanırken SolarBox ürünlerimizde düşük hava akışlarında bile yüksek verimlilik seviyesi korunur.

Sulu radyant ısıtmada kullanılan sulu radyant tavan sistemleri Enge Energy'nin mühendislik tecrübeleri ile kurulmaktadır.

Sulu radyant tavan panelleri modüler konstrüksiyonu yardımı ile farklı tasarım imkanları sunmakta ve bu özelliği ile enerji tasarrufu açısından da her türlü sera ısıtma uygulamaları için ideal hale gelmektedir.

Enge Enerji’nin ürettiği Yeni Teknolojiler ile Sera Isıtma'ya ait ürünleri, YENİ TEKNOLOJİLER İLE SERA ISITMA sayfasından inceleyebilirsiniz.

Ürünler sayfamızı buradan da zİyaret edebİlirsİnİz.

Kaynak:
Sera İklimlendirme