COP26 ve Glasgow İklim Paktı

COP26 ve Glasgow İklim Paktı

COP26 Ne Demek?

COP, Türkçe'ye "Taraflar Konferansı" olarak çevrilebilecek "Conference of the Parties" ifadesinin kısaltması. Her yıl düzenlenen zirve, 197 ülkeyi bir araya getirmektedir. Bu yıl İskoçya’nın Glasgow şehrinde 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında 26.’sı düzenlendiği için COP26 olarak adlandırılmıştır.

COP26 ve Glasgow İklim Paktı İlişkisi

İklim müzakerecileri, iklim eylemini acilen hızlandırma konusunda iki hafta süren yoğun görüşmeleri sonlandırdı.
Glasgow İklim Paktı, ülkelerin artan hırsı ve eylemiyle birleştiğinde, 1.5°C'nin görünürde kaldığı, ancak bunun yalnızca uyumlu ve acil küresel çabalarla gerçekleştirileceği anlamına geliyor.
Glasgow İklim Paktı, iklim eyleminin hızını artıracak. Tüm ülkeler, 2022'de Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılar (NDC'ler) olarak bilinen 2030'a kadar mevcut emisyon hedeflerini yeniden gözden geçirip güçlendirmeyi kabul etti. Bu, 2023'te bir küresel ilerleme raporunu ve bir Liderler zirvesini değerlendirmek için yıllık bir siyasi yuvarlak masa toplantısıyla birleştirilecek.
Paris Anlaşması'nın nasıl uygulanacağına dair kılavuz olan Paris Kural Kitabı da altı yıllık tartışmaların ardından nihayet tamamlandı. Bu, ülkeleri hedeflerine ulaşırken hesap soracak bir şeffaflık süreci üzerinde anlaşmaya varıldıktan sonra, dönüm noktası niteliğindeki anlaşmanın tam olarak yerine getirilmesine izin verecektir. Bu, ülkelerin UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi) aracılığıyla karbon kredilerini değiş tokuş etmeleri için sağlam bir çerçeve oluşturan 6. Maddeyi içermektedir.
İlk kez, sivil toplumdan ve iklim etkilerine karşı en savunmasız ülkelerden gelen çağrılara kulak veren COP, fosil yakıtları aşamalı olarak azaltma eylemini kabul etti.

COP kararları, iklim değişikliğinin mevcut etkilerinden kaynaklanan kayıp ve zararları tanıma ve ele alma konusunda her zamankinden daha ileri gitti.
Gelişmiş ülkelerden 2025 yılına kadar gelişmekte olan ülkelere desteklerini iki katına çıkarmaları istendiğinden, Uyum Fonu aracılığıyla mali desteği önemli ölçüde artırma taahhütleri de vardı.
Nihai COP26 metni, İngiltere Başkanlığı tarafından yaklaşık 200 ülkeden hırs ve güvenli eylem sağlamak için yürütülen iki yıllık yoğun diplomasi ve kampanyayı takip ediyor.

Çalışmalar, sıcaklık artışlarını 1,5°C ile sınırlamak için kısa vadeli emisyon azaltımı sağlamaya hem kamu hem de özel finansmanı harekete geçirmeye ve toplulukları iklim etkilerine uyum sağlamaları için desteklemeye odaklandı.
İngiltere Başkanlığı ayrıca emisyon azaltımları sağlamak için harekete geçmeye odaklandı. Daha birçok ülkenin kesintisiz kömür enerjisini aşamalı olarak durdurma ve uluslararası kömür finansmanını sona erdirme taahhüdünde bulunmasıyla birlikte, kömürde büyük bir değişim görüldü.
Bunun yanı sıra, dünya ormanlarının %90'ının 130 ülkenin 2030 yılına kadar ormansızlaşmayı sona erdirme taahhüdü kapsamında olmasıyla, değerli doğal yaşam alanlarını korumaya yönelik belirgin bir taahhüt gördük.
En büyük otomobil üreticilerinden bazılarının 2040'a ve 2035'e kadar önde gelen pazarlarda tüm yeni otomobil satışlarını sıfır emisyonlu hale getirmek için birlikte çalışmasıyla birlikte sıfır emisyonlu araçlara geçiş hız kazanıyor. Ülkeler ve şehirler iddialı benzinli ve dizel otomobillerin kullanımdan kaldırılma tarihleriyle aynı şeyi takip ediyor.
Mevcut politikalar bizi yıkıcı bir sıcaklık artışı yolunda bırakacaktır. Ancak İklim Eylemi İzleyici bağımsız uzmanlar tarafından yapılan çalışmalar, yeni toplu taahhütlerin tam olarak uygulanmasıyla sıcaklık artışını 1,8 °C'ye kadar tutabileceğini gösteriyor.
COP26 sırasında ve öncesinde gerçekleştirilen eylemlere rağmen, dünyanın dört bir yanındaki topluluklar değişen gezegenimizin etkisini hissetmeye devam edecek.

Türkiye’nin Tutumu

Türkiye delegasyonu ise kapanış konuşmasında 2022 başında, 2030 ve 2053 yol haritalarını belirlemek için tüm paydaşların katılımıyla bir iklim şurası oluşturacağını, COP26’daki tüm bu kararların Türkiye’nin ulusal ve uluslararası taahhütleriyle uyum için birincil yönlendirici olacağını söyledi.
Türkiye, kararların uygulanması konusunda bölgesel lider olma ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir gezegen bırakma konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Enge Enerji’nin ürettiği İklim Değişikliği ile Mücadele'ye katkıda bulunan ürünlerini, ÜRÜNLER sayfasından inceleyebilirsiniz.

Ürünler sayfamızı buradan da zİyaret edebİlirsİnİz.

Kaynaklar:
COP26
Kömür Kullanımın Azaltılması