Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Getirileri Nelerdir?

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Getirileri Nelerdir?

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Getirileri Nelerdir?

İklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve yenilenebilir enerji kullanımı gibi çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik konularına karşı duyarlı tutumuyla bilinen Avrupa Birliği, bu hassasiyetleri Kasım 2019'da bir adım öteye taşıyarak bir “Sürdürülebilirlik” paketi sundu. Birliğin çevre ve sürdürülebilirlik alanında atacağı kesin ve iddialı adımları taahhüt eden girişimler: Avrupa Yeşil Mutabakatı.

Mutabakat, AB ile ekonomik, siyasi ve coğrafi bağlantıları olan tüm kamu, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör aktörleri arasında önemli yankı uyandırdı. Çünkü AB'nin üye ülkeleri için belirlediği standartlardan oluşan Mutabakat, AB ülkelerinin üçüncü taraflarla olan ilişkilerini de etkileme potansiyeline sahiptir. Bu durum, AB'nin sahip olduğu geniş ticari ve diplomatik bağları göz önünde bulundurarak, Mutabakatın herkes tarafından iyi anlaşılması gerekliliğini beraberinde getirmektedir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı (Grean Deal) nedir?

Yeşil Mutabakat, 2050 yılına kadar sıfır net sera gazı emisyonu, ekonomik büyümeyi kaynak kullanımından ayırmak ve geride hiç kimse veya yer bırakmamak gibi ana hedefleri olan AB'nin yeni tanımlanmış büyüme stratejisidir. Böylece Mutabakat, emisyonları azaltırken iş fırsatları yaratacak ve yaşam standartlarını yükseltecek.

Belirlenen hedefler dahilinde büyüme stratejisi 7 politika alanı altında oluşturulmuştur:

i) temiz enerji,

ii) sürdürülebilir sanayi,

iii) bina ve yenileme,

iv) tarladan sofraya,

v) kirliliği ortadan kaldırma,

vi) sürdürülebilir hareketlilik ve

vii) biyolojik çeşitlilik.

AB ayrıca, Mutabakat kapsamında hedeflenen dönüşüm sırasında aktörlerin yol göstermesi ve araç olarak hareket etmesi için bazı planlar ve mekanizmalar inşa ediyor. Bunlar,

i) Mutabakat için gerekli yatırımları yönetmek için bir çerçeve görevi gören Avrupa Yeşil Mutabakat Yatırım Planı,

ii) Mutabakatın süreç tarafından sosyoekonomik olarak zarar görme riski taşıyan bölge ve topluluklar üzerindeki olumsuz etkisini önlemek için inşa edilen Adil Geçiş Mekanizması. (fosil yakıt değer zincirlerindekiler gibi),

iii) 2050 yılına kadar Avrupa'nın iklim açısından nötr olması hedefiyle kesişebilecek ulusal uygulama farklılıklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan Avrupa İklim Yasası,

iv) Yeşil ve dijital dönüşüm yoluyla sanayileri ve KOBİ'leri desteklemeyi amaçlayan Avrupa Sanayi Stratejisi ve

v) Sürdürülebilir üretim ve tüketim uygulamalarının Birlik içinde uyarlanmasını amaçlayan Döngüsel Ekonomi Eylem Planı.

Birlik ülkelerinin öncülüğünde tüm dünyaya yayılan bu değişimin sinyallerini, dünyanın farklı bölgelerinden pek çok kamu, özel ve sivil toplum kuruluşunun halihazırda buna uyum yollarını tartışmasından almak mümkündür. Türkiye'nin de AB ile iş birliği yapması, gelişmeleri takip etmesi, standartlara hızlı uyum sağlama yeteneğini geliştirmesi ve tarım, elektronik, ambalaj, plastik, tekstil ve inşaat sektörlerinde (inşaata girdi sağlayan imalat dalları dahil) mevzuatları anlaması gerekmektedir. Bunlar en fazla değişim ve dönüşüm geçirmesi beklenen sektörlerdir.

Yeşil Mutabakat Hangi İşletmeleri Nasıl Etkileyecek?

AB, uluslararası ticaretten kaynaklanan emisyonları azaltmak için Paris Anlaşması ile Karbon Vergisi gibi yasal düzenlemeler getirmeye hazırlanıyor. Avrupa'daki mevcut karbon vergilendirmesi, ton emisyon başına 30 Euro'dur. Paris İklim Anlaşması ve Yeşil Mutabakat'dan sonra bu miktarın ton karbon emisyonu başına 50 avro olması bekleniyor.

Yeşil Mutabakat Eylem Planını En Çok Hangi Sektörler Etkileyecek?

Yeşil Mutabakat Eylem Planı'ndan hemen hemen her sektör etkilenecektir. Ancak tekstil; Tarım, gıda, sanayi, çimento ve inşaat, perakende ve enerji gibi doğası gereği karbon emisyonu yüksek olan sektörlerin karbon vergisinden azami ölçüde etkilenmesi beklenmektedir.

Paris İklim Anlaşması, Yeşil Mutabakat ve Karbon Vergisine Nasıl Hazırlanabilirsiniz?

Paris İklim Anlaşması ve Yeşil Düzen Eylem Planı'na uymayan ve taahhütlerini yerine getirmeyen ülkelerden şirketler için bazı kısıtlamalar gündemde.

-Halihazırda Avrupa Birliği'nde ton başına 30 Euro olan karbon vergisinin ton başına emisyon başına 50 Euro'ya çıkarılması

-Bu firmaların yeni serbest ticaret anlaşmasından çıkarılması

-Sınırda karbon vergisi uygulaması kapsamında şartları sağlamayan firmalara ekstra vergi

-Ticarete konu ürünler için yeni standartlar ve eko-etiketleme sistemi

Hayata geçirilmesi planlanan bu çalışmalar, Avrupa Birliği ile ticaret yapan tarım, tekstil, gıda, sanayi, çimento ve inşaat, perakende ve enerji şirketlerimizi doğrudan etkiliyor.

Karbon salımını azaltmak veya sınırda karbon vergisi ödemek istemiyorsanız bizi arayın. Sizinle iletişime geçilmesi için
lütfen Bilgi Alma Formu 'nu doldurunuz

Bİlgİ Alma Formu


Kaynaklar:
Green Deal
Yeşil mutabakat işletmeleri nasıl etkileyecek?