Enge Enerji

Fotovoltaik On-Grid(Şebeke Bağlantılı) Sistemler

On-Grid(Şebeke Bağlantılı) Sistemler

Tüm dünyada ve Avrupa ülkelerinde yaygın uygulanan çift yönlü sayaç veya çift sayaç sistemi denmektedir. Bu sistemde ürettiğimiz elektriği akülerde depolamaya gerek kalmadan şebeke ile karşılıklı alışveriş imkanı mevcuttur.

“ŞebekeBağlantılıFotovoltaikSistemler”büyükvebağımsızbirşebekeye bağlanıp şebekeyi besleyen sistemlerdir. Şebeke bağlantılı sistemler bina tipi uygulamalardan, büyük güneş enerjisi santrallerine kadar çeşitlilik gösterir.

  • A Fotovoltaik Modül
  • B Şebeke İnvertörü
  • C Elektronik Cihazlar
  • D Elektrik Panosu
  • E Elektrik Şebekesi
  • F Çift Yönlü Sayaç

 

Şebeke bağlantılı bir pv sistem büyük ölçüde aşağıdaki faktörler tarafından belirlenir

1 Maksimum yatırım miktarı

2 Mevcut yüzey alanı

3 Yıllık belirlenen üretilecek kWh enerji miktarı