Enge Energy

SolarBox Avantajları

SolarBox’ın Faydaları

 

 1. Havalandırma Amaçlı Kullanılan Taze Havayı Güneşle Isıtarak Yakıt Masraflarının Düşürülmesi

Kış aylarında hava sıcaklıları çok düştüğünden, havalandırma uygulamalarında, havaya ön ısıtılma yapmak çok önemli enerji tasarrufları sağlar. SolarBox’ın temel çalışma prensibi de buna dayanmaktadır. Klasik ön ısıtma sistemlerinin çoğu bir ısı eşanjörü vasıtasıyla havayı 4-7°C gibi çok düşük rakamlarda ısıtırlar. Bu sistemler ön ısıtmayı yaparken binanın mevcut ısıtma sisteminin atık ısısından faydalanırlar. SolarBox bu sistemlere göre havayı daha çok ısıtır (güneş olduğunda 16-40 °C; hava bulutluyken 3-8°C). Klasik yöntemlerle ön ısıtmanın yapılabilmesi için, binanın mevcut ısıtma sisteminin daima belli bir kapasite de çalışması gerekir ki yeterince atık ısı üretilsin ve ön ısıtma gerçekleşsin. Oysa SolarBox hava koşullarına bağlı olarak, mevcut ısıtma sisteminin tamamen devre dışı kalmasını sağlar ve bunu temiz enerji ile yapar.

 1. Duvarda Yalıtım Yaparak Enerji Tasarrufu

Bir duvardan ısı kaybının az olabilmesi için iç ve dış ortam arasındaki sıcaklık farkının küçük olması gerekir. Klasik duvarlarda bu farkı küçük tutabilmek için yapılabilecek tek Şey iç ortam sıcaklığını azaltmaktır ki bu gerçekçi değildir. Oysa SolarBox sistemi takılı bir duvarda, panel ile duvar arasında sıcak hava akışı sayesinde, bu sıcaklık farkı Şartlara göre azalır veya tamamen sıfırlanır. Böylece önemli oranlarda enerji tasarrufu gerçekleşir.

 1. SolarBox Sistemi İle İç Hava Kalitesinin Sağlanması

Hava kalitesi, rahat ve sağlıklı bir iç ortam sağlama için gereklidir. İyi havalandırma, yeterli ve sürekli olarak dış havanın içeriye sokulması ile mümkündür. Bu dış havanın içeriye sokulması enerji maliyetlerini arttıran bir unsurdur. SolarBox binaların hava kalitesine önemli bir katkı sağlar; havanın temizlenmesine yardımcı olurken aynı zamanda ön ısıtma yaparak enerji maliyetlerini düşürür. Taze hava emişi olan binalarda havayı ısıtmak enerji faturasını arttırır. Artan enerji maliyetini düşürmek için taze hava girişinin azaltılması çalışanların rahatsızlanıp görevden uzaklaşmasına neden olur. SolarBox ısıtma ve havalandırmayı aynı anda yapar, böylece havalandırma iyileşirken enerji masrafları da düşer.

 1. Sıcaklık Tabakalaşmasını Azaltarak Tasarruf

Yüksek yapıların ısıtmasında karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi, yüksek tavan yapısı nedeniyle oluşan SICAKLIK TABAKALAŞMASI problemidir. Isınan havanın soğuk havaya göre daha hafif olduğundan, sıcak hava tavanda birikir; tavan ile taban sıcaklığı arasında yüksekliğe bağlı olarak 20 °C’ ye varan sıcaklık farkları oluşur.

Yüksek yapılarda sıcaklık tabakalaşmasının neden olduğu problemler şunlardır:

 1. Tavanda biriken sıcak hava ile dış hava arasındaki sıcaklık farkı çok artar ve bina tavandan çok fazla ısı kaybeder. Bu değer hacimlerde %50 fazla ısı kaybına neden olabilir.
 2. Taban sıcaklıkları düşer ve homojen olmayan bir ısıtma gerçekleşir. İstenen iç ortam sıcaklığı sağlanamaz
 3. Hacim için daha büyük ısıtma gücü gerekir ve daha fazla işletme maliyeti oluşur

 

 

SolarBox Sistemi tabakalaşmayı çok noktadan havalandırma yaparak azaltır. Güneş olmadığında, fan sadece iç havayı dolaştırarak tabakalaşmayı azaltmaya devam eder. Böylece güneş olmasa bile enerji tasarrufu devam eder

 

SOLARBOX’IN DİĞER FAYDALARI

 

 • Kış mevsiminde donma yapmaz. Yaz aylarında aşırı ısınma yapmaz.
 • Çatı ve cephe uygulamalarında aktif ve pasif soğutma görevi görür.
 • Bakım maliyetleri yok denecek kadar azdır, kurulum/montaj basit ve kolaydır.
 • Hava ve güneş SolarBox sistemi için çok iyi bir enerji kaynağıdır.
 • Sıcak ve soğuk iklimler için uygundur.
 • Uygulanacak yapıların mimarisinde mükemmel şekilde entegre edilebilir.
 • Yüksek ısı yalıtımı sağlar, binaya değer katmanın yanı sıra binanın ömrünü uzatmış olur.
 • Karbon tasarrufu açısından iyi bir sistemdir. Yaklaşık 10 m2'lik kollektör yılda ortalama 1 ton CO2 tasarrufu sağlar.
 • LEED sertifikasyonu için ısıtma sistemlerinde en uygun yöntemdir. Binanızın yeşil sertifikalı olmasını sağlar. Çevreye duyarlı ve zarar verici emisyonları azalttığı için doğa dostudur.
 • Yenilenebilir enerji kaynakları içinde en etkin ısıtma çözümüdür.
 • İşletmenizin taze hava ihtiyacını karşılar. Özellikle endüstriyel bina uygulamalarında kirli ve sıcak hava tabakalaşmasını önler.
 • Birçok yerde mevcut HVAC sistemlerine adapte edilebilir. İstenirse DX batarya ilavesi yapılarak optimum soğutma işlemine yardımcı olur. İlk yatırım maliyeti diğer ortam ve hava ısıtma sistemlerine göre daha uygundur.
 • SolarBox sistemi ile yakıttan büyük bir tasarruf sağlanır. Geri ödeme süresi çok kısadır. Kurulumundan hemen sonra tasarruf etmeye başlar.
 • Optimum çalışma ortamında yaklaşık %80'e varan tasarruf sağlar.
 • Teşvik ve hibelerle desteklenir.
 • Çeşitli yenilenebilir enerji kredilerinden faydalanma fırsatı sunar.
 • 30+ yıl ömrü vardır; amorti süresinden sonra büyük kazançlar sağlayan iyi bir yatırımdır