Enge Energy

SolarBox Güneş ile Isıtma ve Havalandırma Sistemleri

SolarBox NEDİR ?

Enge Energy'nin mühendislik çalışmaları sonucu geliştirilen SolarBox sistemi iklimlendirme ve proses uygulamalarında kullanılan bir yenilenebilir ve çevre dostu enerji teknolojisidir.

SolarBox teknolojisinin ana teması, solar ısı panelleri ile çevreye olan ısı kayıplarını azaltarak, gelen güneş ışınlarının soğurma tekniği ile yararlı termal enerjiye dönüşümü prensibi dayanır.

SolarBox Güneşten elde ettiği enerjiyi taze hava kullanarak ortama ya da prosese aktararak ortam ısıtması, soğutması ve taze hava dolaşımını sağlayan teknolojik bir sistemdir.

SolarBox sistemleri, Güneş enerjisinin ısıya dönüşümünü çok yüksek verimle gerçekleştiren bu nedenle kullanıldığı alanlarda klasik iklimlendirme ve proses sistemlerine göre tüketilen enerji miktarını %80'e varan oranda azaltan ve sera gazı emisyonlarını önleyen bir sistemdir.

SolarBox bakım gerektirmeyen ve kullanım ömrü usun olan sahip ile yenilenebilir enerji kullanımında en kısa geri ödeme sürelerini sunan bir teknolojidir.

Konvansiyonel Isıtmanın Dez Avantajları

  • Büyük alanlarda kurulum maliyeti çok yüksektir.
  • İç hava kalitesi kötüdür.
  • Kurulduğu alanlarda zamanla negatif basınç oluşur.
  • Çok yüksek işletme maliyeti vardır.
  • Yaz havalandırması yoktur
  • İşletmelerin içinde sıcak hava tabakalaşmasına neden olur.
  • Fosil yakıt tüketir buda sera gazı salınımı yapılması anlamına gelmekle birlikte bu sistemlerin CO2 salınımı yüksektir.